เมนูหลัก
ข้อมูลการทำงาน
ลงทะเบียนอุปกรณ์
สถิติการให้บริการซ่อมบำรุง
การตั้งค่าระบบ
-------------------------
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ลิงค์หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สำนักวิทยบริการและ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
เกี่ยวกับระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
ท่านสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยแจ้งซ่อมได้เท่านั้น
 
หากท่านมีปัญหาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์,ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย,ซ่อม Computer,ติดตั้ง OS หรือโปรแกรม,Scan Virus ฯลฯ ท่านสามารถแจ้งปัญหาต่างๆ ของท่าน หรือหน่วยงานของท่านมายังฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เราจะรีบส่งทีมช่างออกไปให้บริการท่านให้เร็วที่สุด
โทรศัพท์ : 034-534059-60 ต่อ 206, 207
อีเมลล์ : itcenter@kru.ac.th
เว็บไซต์ : http://itcenter.kru.ac.th
  หมายเหตุ : ท่านสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยแจ้งซ่อมได้เท่านั้น!!
 
คู่มือการใช้ระบบ
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์